Report

Site name:
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: hiša Ledina 24 v Zaspeh, Jugovzhodno pobočje ledeniške morene. Tam so pri gradnji hiše uničili večje število okostnih grobov. lastnik ima o tem popolno izgubo spomina..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Ni nobenih podrobnejših podatkov. Kontekstualno pa gre zelo verjetno za zgodnjesrednjeveško grobišče vasi Mužje. Čeprav ne gre izključiti poznejših poznosrednjeveških grobov v primeru množične smrti, npr. kuge.