Report

Site name:
Sv. Mihael
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
1050 - 1800
Settlement:
Črešnjevec
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Zgodnjesrednjeveško fazo grišča datiramo na podlagi naglavnega obročka z enostavnim locnom in kovano, fasetirano S-zanko, datiranega v drugo polovico 11. stoletja ali začetek 12. stoletja..Opis lokacije in najdišča: Cerkev sv. Mihaela s taborskim obzidjem. Sredi vasi Črešnjevec, na vrhu griča med Dravskim poljem in dolino Ložnice., *1 k.o. Črešnjevec, Pri testnem izkopu je bilo ugotovljeno, da temelji romanske cerkve prekrivajo najstarejšo plast grobov. Ob vzhodni steni cerkve je bil v plasti med prekopanimi kostmi odkrit srebrn obsenčni obroček z 1 cm široko kovano narebreno S-zanko.