Report

Site name:
grad Smlednik = stari grad
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
900 - 1630
Settlement:
Smlednik
Topographic unit:
Smlednik
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Prostor ruševin starega gradu Smlednik, Stari grad je zahodni vrh grebena Smledniškega hriba. Na severovzhodni strani je ohranjen suhozidni okop, večino prostora pa prekrivajo ostanki zidanih grajskih stavb. Prvotni utrjeni prostor je meril okoli 90 x 63 m..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Najstarejši najdbi sta prstana PR0105_0700 in PR0505_0701, ki določata začetek poselitve v 10. at. V ta čas bi spadal tudi tamkajšnji odlomek lončenine.