Report

Site name:
Gorice (Kalimovnjek?)
Site features:
settlement
Time span:
1000 - 1100
Settlement:
Turnišče
Topographic unit:
Turnišče
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Plestenjak Ana Gorice Varstvo spomenikov 43, poročila Ljubljana 2007 229-230
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 116-117, 120-139
Plestenjak Ana, Verbič Tomaž, Horvat Milena, Culiberg Metka, Mlekuž Dimitrij, Djurić Bojan, Šlaus Mario, Jezeršek Mirjam Gorice pri Turnišču Arheologija na avtocestah Slovenije 12 Ljubljana 2010 104-109