Report

Site name:
Mareček = Moreček = Marenček
Site features:
Single find, Costume and jewelry
Time span:
450 - 650
Settlement:
Podmolnik
Topographic unit:
Polje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: najdišče nezanesljivo! (detektoska najdba!), Vrh in jugozahodni greben v skupni dolžini 240 m pokrivajo naselbinske terase iz različnih obdobij (prazgodovina, pozna antika, srednji vek). Del tega sistema je ovalen sklenjen okop 165 x 122 m, najvišje je visokosrednjeveški zidan stolp z okopom 58 x 54 m..Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, Bronasta zaponka v podobi goloba, ki se pojavljajo od srede 5. do srede 7. stoletja.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja