Report

Site name:
Site features:
stray find
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Blatna Brezovica
Topographic unit:
Vrhnika
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Zanimive najdbe v strugi Ljubljanice Jutro, 2.4.1938 Ljubljana 1938 3
Ložar Rajko Rimska najdba iz Polhovega gradca Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 19 Ljubljana 1938 104, op. 48
Ložar Rajko Staroslovansko in srednjeveško lončarstvo v Sloveniji Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20 Ljubljana 1939 186
Petru Peter Blatna Brezovica Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 206
Petru Peter Bevke Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 206
Nabergoj Tomaž Srednjeveška keramika iz Ljubljane in Ljubljanice. Iz zbirk Arheološkega oddelka Narodnega muzeja Slovenije. Medieval Pottery from Ljubljana and the Ljubljanica. From the Collections of the Archaeological Department of the National Museum of Slovenia Argo 42/1 Ljubljana 1999 48