Report

Site name:
sv. Jurij
Site features:
church
Time span:
1000 - 1500
Settlement:
Nevlje
Topographic unit:
Kamnik
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Domnevna cerkev z dvorom iz poznega 10. stoletja; v 1. pol. 12. stol. so upravo že prenesli na kamniški Mali grad.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 69