Report

Site name:
Zijalka pod Jamarskim vrhom
Site features:
cave, fortification / tower
Settlement:
Begunje na Gorenjskem
Topographic unit:
Begunje na Gorenjskem
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, V tej jami je bil grad, ki je omenjen še v 12. st. Mitja Brodar je našel odlomek lončenine z valovnico in starejša ognjišča, ki segajo vse do začetka bronaste dobe. Drobno gradivo je neobjavljeno.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: jama, V jami je bil grad, ki je omenjen še v 12. st. Mitja Brodar je našel odlomek lončenine z valovnico in starejša ognjišča, ki segajo vse do začetka bronaste dobe. Drobno gradivo je neobjavljeno.