Report

Site name:
Pristava pri Bledu
Site features:
Specialized settlement, Unfortified settlement, medium settlement, ground floor buildings, Elevation, settlement, Ceramics, other household items, Tool, weapons, Costume and jewelry, Animal bones
Time span:
620 - 960
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na jugovzhodnem pobočju nad nekdanjo grajsko pristavo, 421, 417/1-3,420, 407/1, k.o.Bled, Najstarejši del naselbine je na jugovzhodnem pobočju pristavskega griča nad nekdanjo grajsko pristavo. Nato se je širila proti jugozahodu na ravnico, ki je nastala, ko je murasti tok zasul prostor grobišča..Natančnost lokacije: natančna lokacija.V naselbini so sledovi predelave železa in zlatarske dejavnosti, poljedelstvo ni bilo v ospredju..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Postopek opisan v Pleterski 2010, 161-176.