Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
1000 - 2021
Settlement:
Zagaj
Topographic unit:
Bistrica ob Sotli
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: kapela sv. Martina na grebenu Svetih gor, Najzahodnejša kapela na ozkem grebenu Svetih gor. Josip Korošec vidi v njej predelano poznoantično zgradbo. a morda gre za podobno situacijo kot na Gradcu nad slovenjegraškim Starim trgom, kjer je Pankracijeva cerkev predelan palacij..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Kapela je videti predromanska in nato večkrat predelana.