Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church, Cult place
Settlement:
Kožbana
Topographic unit:
Dobrovo
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno časovno neopredeljivo..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: na mestu sedanje župne cerkve naj bi stala kapelica, ob južni steni in jugozahodno od glavne ladje pa grobišče (nedokazano!),