Report

Site name:
Dolge njive
Site features:
settlement
Time span:
900 - 1000
Settlement:
Bela Cerkev
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- v objavi (Lib. 41900) je deponija odpadnega materiala postavljena v 4. st. Pripadala naj bi manjši obcestni podeželski naselbini, katere grobišče je v bližnji Dragi. -- Na simpoziju Slovani, naša dediščina omenjena kot zgsrv naselbina (Lib. 43391)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Mason Phil EŠD 15515 Bela Cerkev - arheološko najdišče Dolge njive Varstvo spomenikov 39 - 41 - Poročila Ljubljana 2006 8-9
Mason Phil The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research / Prazen predel: zgodnjesrednjeveško obdobje v jugovzhodni Sloveniji v luči novejših raziskav Slovani, naša dediščina / Our Heritage: the Slavs Kranj 2016 33
Mason Philip The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 91-102