Report

Site name:
Korinjski hrib (Ciganov hrib)
Site features:
Elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
770 - 900
Settlement:
Veliki Korinj
Topographic unit:
Zagradec
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh hriba severno nad vasjo Veliki Korinj, Raztresena najdba prstana PR0105_0800na poznoantični naselbini. Druga raztresena najdba je križna zaponka (grški križ), ki bi lahko pripadala 8. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Prstan PR0105_0800, ki se pojavljajo od konca 8. st. in v 9. stoletju.