Report

Site name:
Lorenzenberg = Lorenziberg
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
1050 - 1200
Settlement:
Lorenzeneberg
Topographic unit:
Micheldorf
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pri mežnarjevi kajži, 746, 747/2?, Lorenzenberg, Mežnarjeva kajža je v dolinici vrh hriba, dolinica se spušča proti jugovzhodu.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Ohranjen je naglavni ovroček tipa _0506, zanka je žlebljena, kar se pojavi okoli 1050.