Report

Site name:
sv. Miklavž
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Settlement:
Gradišče v Tuhinju
Topographic unit:
Tuhinj
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koordinate pobrane v sredini današnje cerkve, Antropogene terase poznoantične naselbine na južnem pobočju hriba, okrog cerkve sv. Miklavža in južno od nje. Med sondiranjem v cerkvi je bila najdena tudi poznoantična plast..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,