Report

Site name:
Perkovo posestvo = Vrajski breg = Vrajk
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction E, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
500 - 650
Settlement:
Gorenji Mokronog
Topographic unit:
Trebelno
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,.Opis lokacije in najdišča: peskokop, pašnik, stavbišče levo ob cesti Mokronog - Trebelno odvzeto po parceli št. 88, k. o. Trebelno, 88, k. o. Trebelno, V peskokopu na ledin Vrajk v Gorenjem Mokronogu je bilo odkrito poznoantično okostno grobišče s 15 ohranjenimi in 5 uničenimi oz. delno ohranjenimi pokopi. Jame so bile plitvo vkopane v dolomitno osnovo. Pridatki so bili v 6 grobovih. Med njimi izstopata uhana s košarico ter različne steklene jagode, kot deli ogrlic. uroš Bavec je na podlagi primerjav uhana datiral v zadnjo tretjino 6. in v prvo polovico 7. stoletja. Nogi steklenih kozarcev, sekundarno uporabljeni, domnevno za otroško ropotuljico, Bavec s