Report

Site name:
Jakovski grič
Site features:
burials next to / in the church, Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, cemetery
Settlement:
Jakovica
Topographic unit:
Planina
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob JZ vogalu obzidja cerkvice Sv. Mihaela, 1977 so pri postavljanju mlajev ob JZ vogalu cerkve našli človeške kosti. Domačini ne pomnijo, da bi okoli cerkve kdaj pokopavali..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , časovno nedološljiva okostja