Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), Slope - burial ground, Elevation, cemetery
Settlement:
Piran
Topographic unit:
Piran
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koords. odvzete po cerkveni stavbi (Vir: Atlas okolja).,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: grave.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, Trenutno nezana datacija okostnih grobov, vendar starejša od poznega srednjega veka.