Report

Site name:
Kupišnjek
Site features:
fortification / tower
Settlement:
Gradišče
Topographic unit:
Tišina
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , V ANSl je Pahič, povsem neutemeljeno, lokacijo označil kot "staroslovensko?". Materialnih podatkov za tovrstno datacijo ni..Opis lokacije in najdišča: na hribu Kupišnjek, jugozahodno od Gradišča, na parceli Viktorja Flisarja iz Gradišča, 490, k.o.Gradišče (očitno preštevilčeno, ker so zdaj parc. št. od 900 dalje!),.Natančnost lokacije: najbližje naselje