Report

Site name:
Morlek pri Gojačah
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Gojače
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Kastelic Jože Poročilo arheološkega referata za leto 1949 Varstvo spomenikov 2 Ljubljana 1949 86
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 89-95
Svoljšak Drago Posočje v zgodnjem srednjem veku.La Vallee de la Soča dans le haut moyen age Arheološki vestnik 21-22 Ljubljana 1970 155
Petru Sonja Gojače Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 123
Svoljšak Drago, Knific Timotej Vipavska dolina Situla 17 Ljubljana, Nova Gorica 1976 20-21
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 1/11-12
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 40
Knific Timotej Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku. Al punto d'incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell'Alto Medio Evo Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja 29, 2002 Nova Gorica 2004 17