Report

Site name:
St. Georg
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
600 - 900
Settlement:
Oberdrum
Topographic unit:
Oberlienz
Topographic area:
Lienz
Region:
Tirol
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: pod sedanjo vaško cerkvijo, Ravnina dolinskega dna..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, C14 datacija živalske kosti iz naselbinske plasti je 790-960.