Report

Site name:
sv. Katarina
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, Coins
Time span:
400 - 800
Settlement:
Nova Gorica
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: kopast hrib Sv. Katarina, Prazgodovinsko gradišče vrh hriba, ki je bilo ponovno utrjeno v antiki. Poprazgodovinski sta dve fazi utrjevanja, ena je antična, druga bi lahko bila zgodnjesrednjeveška..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, V sondah je bilo med pretežno poznoantičnim gradivom tudi nekaj zgodnjesrednjeveškega.