Report

Site name:
Limberk
Site features:
Elevation, settlement, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins
Time span:
350 - 650
Settlement:
Velika Račna
Topographic unit:
Grosuplje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: Hrib z n.m. viš. 640 m, Naravno dobro zavarovan hrib ima na vrhu pribl. 200 x 60 m velik plato, ki je še nekoliko dvignjen na SV strani.