Report

Site name:
Dlesc
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Bodešče
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej, Pleterski Andrej Bodešče Varstvo spomenikov 23 Ljubljana 1981 277
Knific Timotej, Pleterski Andrej Staroslovansko grobišče Dlesc pri Bodeščah Arheološki vestnik 32 Ljubljana 1981 482-523
Šercelj Alojz Preiskave odtisov lesa na limonitnem inkrustu železnih predmetov z Dlesca pri Bodeščah Arheološki vestnik 32 Ljubljana 1981 524-525
Knific Timotej, Pleterski Andrej Bodešče Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 190
Knific Timotej Nožič z zavojkoma s staroslovanskega grobišča Dlesc pri Bodeščah Arheološki vestnik 34 Ljubljana 1983 361-374
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 23-24, 130-143, 171-207
Pleterski Andrej Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih. Räumliche Strukturen einer dreiteiligen Ideologie bei den Slawen Zgodovinski časopis 50/2 Ljubljana 1996 177-179
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Adult mortality and biodynamic characteristics in the Early Middle Ages population at Bled, Slovenia Varaibility and Evolution 7 1999 65-77
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 312, 348, 364
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 118
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 108-110
Vomer Gojkovič Mojca, Perko Verena Pribor za pisanje i pismenost kao izvor podataka o stupnju romanizacije (rana antika) i pokrštavanja (kasna antika i slavika) na području današnje Slovenije Histria Antiqua 14 Pula 2006 102-103
Krasnik Barbara Tkanje, ostanki tkanin in oblačila starih Slovanov. The Weawing, Textile Finds and Clothing of the Ancient Slavs Arheo 26 Ljubljana 2009 87
Pleterski Andrej Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp / A step towards the chronology of early medieval head ornaments in the Eastern Alps Arheološki vestnik 64 Ljubljana 2013 308-310
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 224-229
Preložnik Andrej Od globalnega stila do lokalne noše: emajlirane zgodnjesrednjeveške fibule z živalskimi motivi z območja Slovenije Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018