Report

Site name:
Severno mestno obzidje
Site features:
Graves in the settlement, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, Slope - burial ground, Elevation, cemetery
Time span:
777 - 964
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Odkriti so bili trije grobovi (št.1-3). V celoti je bil izkopan le grob 1, z grobno jamo, obdano s kamnitim vencem, usmerjeno v smeri S-J. Grob 1 je mlajši od groba 2. Grobova 2 in 3 sta bila raziskana le deloma. Iz groba 1 izhajajoče polnilo z ostankom oglja in del lobanjske kosti sta bila datirana z metodo C14 (Hvalec et al. 2013, 72-73 in 80-81, Priloga 18/3; Hvalec in Modrijan 2014, 22)..Drugačno najdišče ali najdba: Iz groba 1 izjhajajoče polnilo z ostankom oglja in del lobanjske kosti so bili datirani z metodo C14..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, naravoslovna, po stari objavi, V poročilu navedeni le sigma 2 kalibrirani vrednosti, ki v celoti zajemata najširši razpon 777-964. Sigma 3 razpon je verjetno še nekaj širši.