Report

Site name:
Morlek pri Gojačah
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SW, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Tool, Costume and jewelry, other finds
Time span:
600 - 700
Settlement:
Gojače
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Uhan s tremi luknjicami je bil na podlagi primerjav predvsem iz zgornjega toka Rena in Donave, torej alamanskega in bavarskega prostora, opredeljen kot alamanski tip, tamkaj datiran v 7. stoletje. Skupaj z iglo, ki je pogost germanski pridatek v 6. in 7. stoletju (prim. Čaval 2013), je grob možno datirati v 7. stoletje (Svoljšak in Knific 1976, 57-58; prim. Kastelic 1952-53, 99-102; Korošec 1976, 266-272, 274; Sl.1)..Opis lokacije in najdišča: Gre za lokacijo v južnem pobočju vzpetine Kozmac; južno od ostankov cerkve in južno od magistralne ceste v Novo Gorico, na območju peskokopa (dobro vidni na Lidarju). Locirano po Svoljšak-Knific 1976; Sl. 5 ,prim. Harej 1988-89, 4, Sl. 1/t.3 ; Zavrtanik 1986, 257)., V južnem pobočju kopaste vzpetine Kozmac, poimenovane po nekdanji c. sv. Kozme in Damjana, ki je do 18 . stoletja stala na njenem vrhu (Harej 1988-89, 3), so domačini na kraju, ki se imenuje Morlek (Kastelic 1949, 86), odkrili dve okostji, pri enem tudi železen nož. Okostji naj bi bili po pripovedovanju pokriti s kamenjem, kakor v "nekakih grobnicah iz suhega zidu" (Kastelic 1952-53, 98). V peskokopu, ki je bil ob ogledu terena leta 1949 odprt na pašniku Morlek, so v sipu odkrili odlomke človeških in živa.Natančnost lokacije: natančna lokacija