Report

Site name:
Pri Turku
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Barrows, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Tool, Costume and jewelry
Time span:
750 - 970
Settlement:
Spodnje Gorje
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: za hišo posestnika Turka,Spodnje Gorje 25 (v tridesetih letih), pri hiši Antona Šimica, Spodnje Gorje 22 a (1983), na travniku Rajka Repeta,Spodnje Gorje 110 (1984), 19-22, k.o. Spodnje Gorje (1949), parc .št. 18, k. o. Spodnje Gorje (1983), parc. št. 231/5, k. o. Spodnje Gorje (1984), Ježa, ki se spušča proti jugovzhodu. Na njenem vrhu nad grobiščem je bila dobrega pol metra visoka gomilica (še vidna leta 1979)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Po izročilu naj bi našli glinaste lončke, kar kaže na pokopavanje že vsaj v drugi polovici 8. st., naglavni obroček _0608 iz debele žice kaže pokopavanje še v drugi polovici 10. st., vendar pokopi po 970 niso verjetni, zaradi novih frankovskih oblastnikov, ki postavijo cerkev sv. Martina s pokopališčem.