Report

Site name:
Mačji hrib
Site features:
church, Elevation, Cult place
Hamlet:
(Truške)
Settlement:
Boršt
Topographic unit:
Marezige
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, brez konteksta, Zaradi skoposti podatkov trenutno ni možno podati niti datacije, niti vrste najdišča..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Koord. odvzeti po ledini Mačji hrib. x:13,814122, y:45,494177 (okvirni centroid EŠD 1337) Ledina Mačji hrib, tudi Moči hrib (!) je v rabi še danes in zajema ca. 12 ha Obdelovalnih površin severno nad cesto Truške-Boršt (Vir: GERK)., Na ledini Križni drev ob poti iz Trušk v Boršt so na njivi našli opeko in zidovje. Tu naj bi stalo staro naselje in cerkev. V bližini je tudi ledina Mačji hrib ali Marišče. Tudi tu naj bi stala cerkev, na polju pa so naleteli na kupe kamenja in opek (Boltin Tome 1981, 306). Vir omenja področje ob komunikaciji, ki (ob pregledu katastrskih map) zajema prostor katastrskih mej tvori tudi križišča. Oboje je lahko arheološko indikativno tako za grobišče, kot drugovrstne arheološke ostanke iz različnih obdobij