Report

Site name:
Mali grad
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics, other household items, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins, Animal bones
Time span:
1125 - 1600
Settlement:
Kamnik
Topographic unit:
Kamnik
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: razvaline Malega gradu v Kamniku, Terminus post quem za nastanek prvega gradu v Kamniku je datacija zgodnjesrednjeveškega grobišča na prostoru grajskega jedra. Najmlajši pokopi, datirani v začetek 11. stoletja, so torej starejši od gradu (Štular 2009, 166). "Najstarejši arhitekturni člen malograjske kapele je verjetno nastal konec 11. stoletja, česar pa ne moremo neposredno povezovati z nastankom gradu. Glede na gradnjo severnega dela obzidja, s kvadri in s svetlobno lino brez okvirja, lahko postavitev prvotnega grajskega jedra postavimo v.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Zadnja faza gradu je Mala utrdba, ki je bila v uporabi še v 16. st., Valvasor jo opisuje kot opuščeno.