Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
470 - 2021
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: koordinate pobrane v osrednji cerkveni ladji, Ostanki prve cerkvene stavbe so bili odkriti pod današnjo župnijsko cerkvijo sv. Kancijana. Cerkev je bila široka pribl 16 m, njen V del s prezbiterijem ni ohranjen. Na severni strani je imela prizidek, še naprej proti severu pa je bil oktogonalni objekt - krstilnica, ki je bila s hodnikom povezana s severnim prizidkom..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Nastanek prve cerkvene stavbe datirajo v konec 5. oz. začetek 6. st. Konec ni jasen, Sagadin domneva njeno življenje vsaj še v 7. st. Oktogon naj bi preživel uničenje prve cerkve, vendar kasneje verjetno ni več imel liturgične funkcije. Na grobišču so ves čas grobovi, ki imajo smer cerkve. Tudi zgostitev grobov 8. st. je s prostora cerkve. Deloma so ckopani v ruševino prve cekvene stavbe, vendar je v sedanji srednji ladji praznina s samo nekaj grobovi, kar je indic za obstoj cerkvene stavbe, ki je bila ma