Report

Site name:
Sv. Duh
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Novigrad
Topographic unit:
Buje
Topographic area:
Buje
Region:
Istria
Country:
Croatia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Marušić Branko Staroslovanske in neke zgodnjesrednjeveške najdbe v Istri. Altslawische und einige frühmittelalterliche Funde in Istrien Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 101
Torcellan Michela Le tre necropoli altomedievali di Pinguente Richerche di archeologia altomedievale e medievale 11 Firenze 1986 59
Ujčić Željko Prilog poznavanju ranokršćanskog i ranosrednjovjekovnog groblja u Novigradu. Contributo alla conoscenza del cimitero paleocristiano ed alto medievale di Novigrad (Znanstveni skup, Poreč, 22.-26. rujna 1994) Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 18, 1997 Zagreb 1997 217-234