Report

Site name:
Klemenčevo gradišče
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1100 - 1500
Settlement:
Letenice
Topographic unit:
Goriče
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Vsekakor mota, omenjena je srednjeveška lončenina.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: hrib Gradišče jugojugozahodno od vasi, Visokosrednjeveška ali poznosrednjeveška mota. Ovalen plato (38 x 40 m), ki ga obdaja obrambni jarek, na severozahodu ima še 15 m predgradja, prav tako z obrambnim jarkom. stoji na obronku Udinboršta nada močvirno dolino.