Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
1000 - 1200
Settlement:
Stari grad
Topographic unit:
Podbočje
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, NO0100_0506 razmeroma velikega premera (42 mm) in široke zanke (7,5 mm). Risba ne kaže, ali je zanka povsem gladka, ali pa ima nakzana rebra. Precej verjetneje pripada 11. ali 12. st. kot pa 10. stoletju..Opis lokacije in najdišča: , Iz območja Starega gradu nad Podbočjem izvira naglavni obroček NO0100_0506 (Guštin et al. 1993, 94:3 in 95, Sl. 27:3). Drugih prepričljivo zgodnjesrednjeveških najdb ni bilo odkritih (gl. Predovnik 2003,139-240). Najstarejša lončenina ni starejša od 12. stoletja (prim. Predovnik 203, 64 in 198:40:1). Zato bi lahko bil naglavni obroček bodisi starejšega nastanka v mlajšem kontekstu, ni pa izključeno, da gre za njegovo mlajšo datacijo, saj se ta tip obročka v Panonskem prostoru lahko pojavlja tudi v naselbin