Report

Site name:
Ajdovščina
Site features:
Central settlement, Fortified settlement, large settlement, Masonry, Elevation, settlement, Ceramics, other household items, Building equipment, non-ceramic vessels, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins, Animal bones
Time span:
280 - 450
Hamlet:
Rodik
Settlement:
Rodik
Topographic unit:
Divača
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh hriba Ajdovščina nad vasjo Rodik, Velika poznorimska naselbina. Za njeno obrambo je bil uporabljen močen prazgodovinski nasip s kamnito konstrukcijo, ki zaobjema pribl. 260 × 200 m velik prostor. V notranjosti so številne, na površini opazne ruševine zgradb..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdbe so že iz zgodnjerimskega obdobja, začetek poselitve v poznorimskem ni jasen (morda 280?), traja pa pribl. do sredine 5. st.