Report

Site name:
Žlapovec - trasa rimskodobnega vodovoda
Site features:
Terrace edge / embankment, Single find, Ceramics
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Leskovec pri Krškem
Topographic unit:
Leskovec pri Krškem
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na ravni terasi ob današnjem levem bregu potoka Žlapovca, na mestu kjer ta doseže ravnino in je od tu naprej kanaliziran v podzemni vod do reke Save., *446,3022/7,3022/3, 3047/3, 3093/1, 3030/1, 3030/15, k. o. Krško in 1244/15, k. o. Leskovec, Na ravni terasi, ob potoku Žlapovec, na mestu, kjer ta ob prehodu v ravninski tok zapusti razmeroma ozko dolinico. Ta ločuje hrib Narpel s Trško goro na severu, od južno ležečega pobočja s Turnskim gradom in Zgornjim Marofom nad zaselkom Grič. Vse omenjene vzpetine in pobočja na vzhodu in jugu prehajajo v ravnino Krškega polja v neposredni bližini reke Save. Potok je najverjetneje napajal severni neviodunski vodovod. V novem veku je na njegovem ustju izpričano prizorišče smrti za mesto Krško. Med predhodn.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Pri predhodnih raziskavah v TJ5 odkritih 12 odlomkov ostenj zgodnjesrednjeveške lončenine (Olić 2012, pril. 2-3, Tab.1; Sl. 12) nekatera med njimi datiramo okvirno v 9. stoletje, z zanesljivim širšim časovnim razponom za celoten skupek vseh najdb med 700 in 1000.