Report

Site name:
Ptujski grad = Grajski grič
Site features:
cemetery with non-Christian cult place, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, over 150 graves, direction S., Slope - burial ground, church, Elevation, cemetery, Ceramics, Building equipment, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins, Animal bones, other finds
Time span:
800 - 1050
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Vrh hriba severozahodno in jugovzhodno od glavne grajske stavbe., Na osamelem konglomeratnem vrhu na skrajnem obronku Slovenskih goric, na katerem stoji srednjeveški grad. Grič leži nad sotočjem potoka Grajena in reke Drave. Grobovi so bili odkriti v zahodnem (t.i. Turnirski prostor) in v vzhodnem predelu (ob konjušnici in vzhodnem stolpu) grajskega griča.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,