Report

Site name:
Pod Kotom - cesta
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, other finds
Time span:
675 - 800
Settlement:
Krog
Topographic unit:
Mrska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Datacija lončenine je bila po navedbah Pavlina (2015) opravljena s pomočjo tipokronologije po Pleterski 2010. Pavlin je večino lončenine opredelil v skupini S2 in S3, po dva primerka v skupini S4 in S5. Lončenine skupine S1 po Pavlinovih navedbah na najdišču ni bilo odkrite. Na podlagi navedenega je naselbino datiral v čas med zadnjo četrtino 7. in konec 8. stoletja..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na širšem prostoru nadvoza lokalne ceste Krog - Bakovci čez avtocesto, Odkritih je bilo 35 večjih in manjših jam. Od tega 3 večje jame, ki so jih izkopavalci iznačili kot bivalne jame. Poleg jam so bile odkrite tudi 3 peči.