Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
2010_x0002
Number:
1
Grave depth from:
0.70 m
Grave depth to:
0.70 m
Declination from north:
101 °
Grave features:
human, burial (not mound), ring
Body ID:
2010_x0002
Min age:
12
Max age:
13
Body features:
left arm partially bent, right arm, other arrangement, partially preserved, visible grave goods
Grave description:
Grob 2010_x0002 Grobna jama. V starejšo kulturno plast z najdbami od pra­zgodovine do pozne antike je bila vkopana 0,15 m, od moderne površine 0,70 m. Azimut 101°. Zasutje. Ni podatkov. Okostje. Otrok, 12–13 let (Leben-Seljak). Našli so nepopolno okostje. Desnica je bila pravokotno zapognjena na desno, levica zapognjena na medenico. Kosti so v postopku izročanja Gorenjskemu muzeju. Pridatki. Prstan (1) na prstu levice. (1) Trakast bronast prstan trakastega prereza. Konca locna sta sestavljena v rombično, predrto razširitev, ki predstavlja motiv zvestih rok. V zunanjo stran locna je vrezan enojen, mestoma celo dvojen cikcakast okras. Locen je razlomljen na dva dela, del pa ga manjka. Mere: pr. 16, 8 mm, š. 3,8 mm, deb. 0,7 mm, t. 0,5 g. Inv. št. GM KFC 7326. Opomba. Najdbni podatki in podatki o okostju so povzeti po: Urek, Rozman 2012a, 9 in po terenskem zapisniku.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja Arheološka raziskovanja grobov najdišča Župna cerkev v Kranju med letoma1972 in 2010 Archaeological investigation of graves from Župna cerkev site in Kranj between 1972 and 2010 Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 37 / Grobišče Župna cerkev v Kranju 2 Ljubljana 2017 332