Report

Site name:
župnišče
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
790 - 1500
Settlement:
Zasip
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Odlomki lončenine pripadajo naselbini in so ji sočasni.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pod župniščem, Stagne 8, 17, k. o. Zasip, Ravnica južno pod vznožjem ledeniške morene vrh katere stoji župnišče.