Report

Site name:
Puščava
Site features:
not christian Cult object, Elevation, Cult place
Time span:
350 - 1200
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: najvišji vrh Puščave poleg SV. Pankracija, Najvišja vzpetinica na temenu Puščava, katere vrh je bil tlakovan z velikimi prodniki..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Ob tlakovani vzpetini se gnetejo že poznoantični grobovi, od nje je bil odmerjen prostor cerkve sv. Filipa in Jakoba v Golavabuku, ki naj bi jo začeli graditi v prvi polovici 13. st.