Report

Site name:
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
850 - 1030
Settlement:
Hermagor - Šmohor
Topographic unit:
Hermagor - Šmohor
Topographic area:
Hermagor - Šmohor
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ob župnijski cerkvi Mohorja in Fortunata, 806, KG Hermagor, Ravnina ob desnem bregu potoka, staro pokopališče ob župnijski cerkvi, vse najdbe so brez najdbenega konteksta.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Raztresene najdbe nakita spadajo v čas od 850 do 1030..Natančnost lokacije: natančna lokacija