Report

Site name:
Stari grad = Škerbotov grad
Site features:
Elevation, fortification / tower
Settlement:
Planica
Topographic unit:
Fram
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na vrhu strmega grebena v zgornjem toku Framskega potoka, Temelji zidane stavbe na kopi, ki jo obrambni jarek loči od grebena na severozahodnio strani..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Poznosrednjeveško?.Natančnost lokacije: natančna lokacija