Report

Site name:
Stari grad Prežek
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
1150 - 1511
Settlement:
Cerov Log
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Obronek gorjancev nad novoveškim gradom Prežek, Na grebenu s strmimi bregovi je zidana grajska stavba, ki jo obdaja obrambni jarek (93 x 68 m), dostopna je z vzhoda tam pa stoji propugnaculum, tako je celotna kupna dolžina utrdben 213 m. Grad naj bi bil opuščen po potresu 1511..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Datacijo določajo pisni viri, a tudi tloris sam.