Report

Site name:
Krnica pod Voglom
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
400 - 600
Settlement:
Tolminske Ravne
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Manjši greben (V-Z), ki z južne strani zamejuje konto Krnica, ima tri vrhove, ki so bili arheološko pregledani. Območje 1 leži na 3 m široki in 9 m dolgi polici sredi grebena. V eni od šestih testnih jam so bili najdeni odlomki lončenine. Območje 2 je majhna ravnica na zahodnem, najvišjem vrhu grebena. Tik pod rušo so bili v eni od petih testnih jam najdeni odlomki lončenine. Območje 3 predstavlja nizek vrh na vzhodnem koncu grebena, kjer je opazna 3 x 4 m velika poravnava, ki bi lahko predstavljala ostank.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: pottery.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,