Report

Site name:
Sv. Rupert
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
950 - 1400
Settlement:
Šentrupert
Topographic unit:
Rakovnik
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: pod tlakom cerkvenega stolpa, V notranjosti zvonika so dokumentirali 27 okostnih grobov. Sonda 170 x 95cm je bila izkopana ob j. steni prezbiterija in je segla do 1 m globine. Pri tem je bilo ugotovljenih šest različnih nivojev tlakov in originalna kamnita obroba v j. steni odkrite sedilje. Med posameznimi nivoji estrihov je bilo tudi v zelo tankih plasteh zemlje obilo drobcev razbitih človeških kosti, drugih najdb pa ni bilo. Na so v celotni plasti naleteli na čvrsto vezano plast kamenja in malte. Po starih podatkih, ki jih je posredo.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Najdene kose nakita bi bilo potrebno očistitit in ponovno pregledati. Okrogle pasne spone govorijo za visokosrednjeveške pokope. Ali so našli prstan z rombično razširitvijo, ali pa gre za razširjena in presegajoča zaključka locna kot podlaga okrasa iz objave ni razvidno. Vsekakor pa so našli odlomek prstana s toreadorskim prerezom, kakršni se pojavljajo že v drugi polovici 10. st. Gotski zvonik iz začetka 15. st. je bil vkopan v plast grobov.