Report

Site name:
Ravbarjev grad
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery
Settlement:
Mengeš
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: za Ravbarjevim gradom, Samo podatek o časovno neopredeljenih okostjih za Ravbarjevim gradom..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, Trenutno časovno neopredeljivo.