Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
750 - 850
Hamlet:
Gratzl
Settlement:
Stadling
Topographic unit:
St. Paul im Lavanttal - Št.Pavel
Topographic area:
Wolfsberg
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na trasi hitre žleznice pri nekdanji kmetiji Gratzl, 505, KG Kollnitz, Ravnina Labotske doline. Jagoda bolj verjetno kaže na bližino naselbine kot grobišča..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, jagoda z mozaičnimi očesci kot so bile pri nas v uporabi nekako med 750 in 850