Report

Site name:
sv. Vid
Site features:
Single find, Costume and jewelry
Time span:
1000 - 1120
Settlement:
Šentviška Gora
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: -- ob zunanji strani južnega zidu Sv. Vida, Cerkev sv. Vida je ena od posoških prafar, kar dopušča domnevo o obstoju zgodnjesrednjeveškega grobišča. Ob arheološkem dokumentiranju ob popotresni obnovi sta bila leta 2016 najdena uhan in prstan iz 10. ali 11. st., kar domnevo potrjuje. Odkriti so bili tudi poznosrednjeveški in novoveški grobovi..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , tipološka (lastna), po stari objavi, Naglavni obroček z vdeto pločevinasto jagodo kakršne V. Sokol postavlja v 11. st. z možnim nadaljevanjem še v 12. st.