Report

Site name:
V senožetah = Senožeta
Site features:
Elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
900 - 950
Settlement:
Breginj
Topographic unit:
Breginj
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: -- 200 m severozahodno od vaške cerkve sv. Nikolaja, na terasi z ledinskim imenom "V senožetah" oziroma "Senožeta", Pobočje, ki se spušča proti jugovzhodu. Prostor starega grobišča?.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Glede na likovno razgrajenost okrasa ni starejša,od 10. st.