Report

Site name:
Sv. Kolomban
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Kolomban
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Zadnja izkopavanja so pokazala obstoj zgodnjesrednjeveške cerkve in sočasnega grobišča ob njej (Klasinc in Klasinc 2018). V ruševinah najkasneje med vojno (1941-1945) opuščene cerkve sv. Kolombana (Fabec 2017, 17, drugače prim. Klasinc in Klasinc 2018, 25) je bila odkrita spolija - del grede iz 9. stoletja, prvič objavljena leta 1977 (Sagadin 1977, Sl. 28). Leta 2017 so odkrili dodatne kamnite arhitekturne člene (iz biokalkarenita), med njimi dva okrašena s pleteninasto ornamentiko (Fabec et al. 201???.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,